Loading...

TRUNGQUANG's Recent Activity

  1. TRUNGQUANG đã đăng chủ đề mới.

    Học để làm gì?...

    https://vnexpress.net/goc-nhin/hoc-de-tu-do-3897069.html Gần đây, tôi được mời nói chuyện về kỹ năng sống tại các trường phổ thông...

    Diễn đàn: Chuyên Môn Trồng Trọt

    20/3/19 lúc 11:00