Loading...

TRUNGQUANG's Recent Activity

  1. TRUNGQUANG đã trả lời vào chủ đề thu nhớ người....

    Bài thơ nối tiếp hay quá Chế Kiều Nhan! Cảm ơn nhà thơ Vương quốc Bỉ nhiều thiệt là nhiều nghen... Trung Quang viết tiếp theo... Thu...

    16/5/19 lúc 03:28
  2. TRUNGQUANG đã thích bài viết của Kiều Nhan trong chủ đề thu nhớ người....

    "Nhớ thương đã kết thành thơ Gửi người em nhỏ xa mờ trùng dương..." (thơ hia Quang) Xa em muời mấy năm trường, Hồn thơ đã chín, nhớ...

    16/5/19 lúc 03:26